Back to Top

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is úw bedrijf?

 

Om goed vitaliteitsbeleid op te zetten is het van belang te weten wat de knelpunten en behoeften zijn op dit gebied.
Om inzicht te krijgen in de vitaliteit van uw medewerkers kunnen er verschillende producten of een combinatie hiervan worden ingezet:

 

Preventief medisch onderzoek (PMO) of gezondheidsonderzoek

Door medewerkers te testen op risicofactoren voor het ontstaan van ziekten kunnen er zeer specifieke individuele aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren van de leefstijl. Ook kunnen bestaande problemen aan het licht komen waardoor door vroegtijdig ingrijpen erger kan worden voorkomen. 

Een basis PMO bevat meting en advies op het gebied van BMI, vetpercentage, buikomvang, bloeddruk, cholesterol- en glucosegehalte, een longfunctietest en een vragenlijst gezondheidsproblemen. Dit PMO kan indien gewenst worden uitgebreid met informatie over de cardiovasculaire conditie, oogtest, gehoortest, lenigheid- en krachttests.

Daarnaast is er een module mogelijk waarin het lichaamsgebruik wordt gemeten, met behulp van de BodyGuard van STEP. De BodyGuard is een hulpmiddel dat inzicht geeft in de fysieke belasting van bijvoorbeeld rug, nek en schouder. Met de BodyGuard kunnen wij exact meten hoe (on)veilig het gebruik van rug, nek of schouder is. Dit is meteen visueel inzichtelijk voor de medewerker door middel van videobeelden en belastingsuitslagen waardoor er na het testen direct een terugkoppeling kan worden gemaakt.

Iedere medewerker krijgt een persoonlijk rapport en na afloop van de testen wordt er een (anonieme) groepsrapportage voor de werkgever opgesteld met conclusies en aanbevelingen.  Deze rapportage kan ook worden gebruikt als nulmeting om het verschil na een interventie te beoordelen.

Door fysieke testen wordt er inzicht verkregen in de lichamelijke gezondheid van uw medewerkers. De resultaten worden met behulp van een anonieme groepsrapportage gepresenteerd.
 
Vragenlijst onderzoek
 
Bij het inzetten van vragenlijsten krijgt u inzicht in onderwerpen als omgang met stress, het bestaan van fysieke of mentale klachten, de mate van plezier in het werk en de knelpunten die hierbij worden ervaren. Ook hiervan wordt een anonieme groepsrapportage gemaakt.
 
Werkplek onderzoek
 
Er wordt gekeken naar de ergonomie van de werkplek en de humane ergonomie; hoe wordt de werkplek gebruikt? Door middel van een stoplichtmodel worden knelpunten duidelijk en worden er aanbevelingen gedaan om de fysieke belasting te verminderen.