Back to Top

Vitaliteit in bedrijf

Waarom is aandacht voor integraal vitaliteitsmanagement (IVM) binnen bedrijven van belang?
De vergrijzing in Nederland neemt toe. Waren er in 1957 nog 6 potentieel werkenden voor iedere AOW’er, in 2038 verwacht men er nog maar twee voor iedere 65-plusser. Het is dus van groot belang dat er door middel van IVM aandacht is voor plezierig, vitaal en productief langer doorwerken: duurzame inzetbaarheid.

Wat is IVM?
Onder integraal vitaliteitsmanagement verstaan wij de activiteiten die werkgevers ontplooien om hun werknemers te stimuleren tot gezond en productief langer doorwerken en het behouden van plezier in het werk. Deze activiteiten zullen leiden tot gezondere en productievere werknemers wat leidt tot duurzame en gezonde bedrijfsprestaties.

Wie is verantwoordelijk?
Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. De werkgever is verantwoordelijk om de juiste werkomstandigheden, faciliteiten en stimulans te bieden om de gezondheid en vitaliteit van de werknemers positief te beïnvloeden. De werknemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke gezondheid en vitaliteit en voor zijn eigen positieve instelling ten aanzien van duurzame inzetbaarheid.