Back to Top

jongeren

15 % Nederlandse jongeren is te zwaar

15 procent Nederlandse jongeren is te zwaar

Ongeveer 15 procent van de Nederlandse jongeren tussen 2 en 25 jaar is te zwaar, 3 procent heeft zelfs last van ernstig overgewicht.

Subscribe to jongeren