Back to Top

15 % Nederlandse jongeren is te zwaar

15 procent Nederlandse jongeren is te zwaar

Ongeveer 15 procent van de Nederlandse jongeren tussen 2 en 25 jaar is te zwaar, 3 procent heeft zelfs last van ernstig overgewicht.

Dat blijkt uit op 7 augustus naar buiten gebrachte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In tegenstelling tot de resultaten vinden de ondervraagde jongeren bijna allemaal dat ze in goede gezondheid verkeren.
Jongeren uit huishoudens met een lager inkomen hebben meer overgewicht en gaan ook vaker naar de huisarts dan jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen.
Hoe lager het inkomen, hoe vaker overgewicht voorkomt bij jongeren. Zo is bijna een op de vijf jongeren uit de laagste inkomensgroep te zwaar, tegenover iets meer dan een op de tien uit de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt zelfs drie keer zo vaak voor bij mensen tussen de 2 en 25 jaar uit huishoudens met de laagste inkomens.

http://www.nu.nl/gezondheid/3544639/15-procent-nederlandse-jongeren-zwaa...