Back to Top

Klachten voorkomen

Klachten voorkomen

90% van de mensen krijgt een keer last van rugklachten. En dan hebben we het nog niet over nek/schouder en armklachten.  Fysieke klachten ontstaan doordat er sprake is van een te hoge belasting ten op zichte van de eigen belastbaarheid. Wij zien binnen bedrijven dat er vaak voldoende aandacht wordt besteed aan ergonomische aanpassingen aan de werkplek, maar dat er te weinig aandacht is voor de humane ergonomie; wordt het lichaam wel veilig gebruikt? 

Wij bieden naast werkplekonderzoeken ook trainingen veilig lichaamsgebruik op groepsniveau en individuele begeleiding bij klachten. Wij werken hiervoor met fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in ZelfZorg; wat kan iemand zélf doen om zijn klacht zo goed mogelijk te laten genezen en terugval te voorkomen?