Back to Top

Gezondheid bevorderen

Gezondheid bevorderen

We worden in de westerse wereld steeds zwaarder waardoor het risico op het ontstaan van ziektes als hart- en vaatziekten, obesitas en bepaalde vormen van kanker toenemen. Daarnaast bewegen we minder waardoor het energieniveau daalt en de productiviteit tijdens het werk afneemt. Het bevorderen van een gezonde leefstijl binnen bedrijven is altijd maatwerk. Afhankelijk van de vraag van het bedrijf en de knelpunten kunnen (een combinatie van) de volgende interventies worden ingezet:


Beweegprogramma’s

Vanuit het bedrijf kunnen medewerkers gestimuleerd worden te bewegen door mee te doen aan het fietsplan, lunchwandelen te stimuleren en de mogelijkheid te geven voordelig te sporten. Ook kunnen er actieve bedrijfsuitjes worden georganiseerd of er kan bijvoorbeeld een bedrijfsvoetbalteam worden opgericht. Wij begeleiden bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van beweegprogramma’s waardoor een gezonde leefstijl wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur.

Cursussen 

de invloed van Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning op de gezondheid kan worden behandeld in een cursus of workshop. Doel is dat medewerkers kritischer kijken naar hun eigen leefstijl. De eigen situatie staat centraal, er is veel ruimte voor eigen verhalen en ervaringen. Cursussen of workshops kunnen voor het bedrijf op maat worden gemaakt. In dit kader is de cursus “Moduslink Lifestyle Programma” ontwikkelt voor de medewerkers van Moduslink en de cursus  “Massaal Vitaal’’ voor de buschauffeurs en chauffeurs goederenvervoer. Wanneer deze cursus gevolgd wordt worden er punten verdiend voor code 95 om het rijbewijs geldig te houden.  

Coaching

Een zeer persoonlijke aanpak is het begeleiden van individuele medewerkers door middel van e-coaching. Via een website krijgen medewerkers een eigen pagina waarop informatie over een gezonde leefstijl komt te staan. Vervolgens worden ze via internet door een coach begeleid om de zelf opgestelde doelen te behalen. Er wordt gewerkt met de methode van Motivational Interviewing om de werknemer intrinsiek te motiveren gezonde(re) keuzes te maken. 

Voedingsadvies

Wij geven advies over voeding aan medewerkers binnen onze cursussen en coaching, maar ook in samenwerking met de catering/ bedrijfskantine kan een gezond voedingsplan worden opgesteld.