Back to Top

Diensten

Het bevorderen van de vitaliteit van uw bedrijf begint bij uw medewerkers! Vitale medewerkers zitten lekkerder in hun vel, zijn productiever en werken efficiënter. Maar hoe kunnen wij deze vitaliteit verbeteren?

Plan

Een goed plan begint met een nulmeting; Hoe gezond zijn de medewerkers? Waar ligt de behoefte van het bedrijf? Hiervoor hebben we de vitaliteitsscan; (een combinatie van) vragenlijstonderzoek en Preventief Medisch Onderzoek om duidelijk in kaart te brengen waar de verbeterpunten zitten.

Do

Uit deze scan worden conclusies getrokken en adviezen gegeven. Nu is het taak om deze informatie om te zetten naar gedegen vitaliteitbeleid. Afhankelijk van de uitkomst kan er aandacht besteed worden aan het voorkomen van fysieke klachten, het bevorderen van een gezonde leefstijl door het implementeren van beweeegprogramma's of voedingsadvies of aandacht geven aan de balans tussen werk en privé. 

Check

Na deze interventie is er de mogelijkheid een follow up op de vitaliteitsscan te verrichten om de veranderingen objectief vast te stellen.